Video - Á Châu
Video

Máy khuấy Á Châu

Ngày 04-08-2017 Chuyên cung cấp máy khuấy điện, máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi

Chi tiết

Bồn khuấy gia nhiệt 100 lít

Ngày 04-08-2017 Công ty Á Châu chuyên cung cấp bồn khuấy, bồn gia nhiệt, bồn khuấy gia nhiệt bồn inox 304, inox 316, bồn khuấy trộn,...

Chi tiết

Bồn khuấy mỹ phẩm 500 lít Bồn khuấy mỹ phẩm 500 lít

Bồn khuấy mỹ phẩm 500 lít

Công ty Á Châu chuyên cung cấp Bồn khuấy mỹ phẩm 500 lít , bồn khuấy, bồn gia nhiệt, bồn khuấy...

Máy khuấy pha màu sơn 20 lít Máy khuấy pha màu sơn 20 lít

Máy khuấy pha màu sơn 20 lít

Máy khuấy pha màu sơn 20 lít, máy khuấy sơn, máy khuấy mực, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo,...

Máy khuấy sơn thí nghiệm 1 -10 lít Máy khuấy sơn thí nghiệm 1 -10 lít

Máy khuấy sơn thí nghiệm 1 -10 lít

Chuyên cung cấp Máy khuấy sơn thí nghiệm , máy khuấy khí nén, máy khuấy điện, máy khuấy sơn, máy...

Máy khuấy khí nén thùng IBC 1000 lít

Ngày 04-08-2017 Chuyên cung cấp máy khuấy hóa chất công nghiệp, máy khuấy hóa chất cầm tay, máy khuấy hóa chất đài loan, máy khuấy hồ, máy khuấy kem, máy khuấy keo, máy khuấy khí nén, máy khuấy khí nén cầm tay, Máy khuấy khí nén thùng IBC 1000 lít

Chi tiết

hot line

Máy khuấy tốc độ cao

Máy khuấy điện

Máy khuấy khí nén

Máy khuấy khí nén Tonson Đài Loan

Máy khuấy cầm tay

Cánh khuấy

Máy nghiền bi

Máy nghiền rổ

Bồn khuấy điện

Bồn khuấy khí nén

Bồn inox

Máy trộn bột khô

Quạt khí nén Tonson

Xe đẩy thùng phuy

Bồn khuấy chân không AC-B-09

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN TONSON 200 LÍT TU

MÁY KHUẤY TỐC ĐỘ CAO AC-D-13

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN DUNG MÔI 200 lít TU-AUTO

MÁY KHUẤY HÓA CHẤT GÁ NGANG THÙNG IBC AC-D-11

MÁY KHUẤY DUNG MÔI 50-200 LÍT AC-D-04

<

Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ...
Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ...

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu

Director: Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu (born August 16, 1954)
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châuh
Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ... Event date: