Máy khuấy agitator

Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy trộn Á Châu cho phép chất các chai lọ hay bình chiết theo phương thẳng đứng. Motor hộp số một giai đoạn cỡ lớn…