Motor được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ngày nay.