Bồn khuấy nắp kín

Bồn khuấy nắp kín Bồn khuấy nắp kín Bồn khuấy nắp kín Bồn khuấy nắp kín là thiết bị chuyên ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hiện nay như: hóa chất, dung môi, mỹ phẩm,…

Cánh khuấy nghiền sơn

Cánh khuấy nghiền sơn Cánh khuấy nghiền sơn Cánh khuấy nghiền sơn Cánh khuấy nghiền sơn là một trong những bộ phận đặc biệt quan trọng và không thể thiếu đối với thiết bị máy…