Lưu trữ Danh mục: Video

Máy trộn gia vị 100kg

Với đời sống ngày càng hiện đại hoá thì máy trộn gia vị 100kg đã [...]

Bồn khuấy nhũ hoá

Bồn khuấy nhũ hoá được ứng dụng trong các nghành sản xuất mỹ phẩm, dược [...]

Maý khuấy sơn 500 lít

Máy khuấy sơn đĩa phân tán ứng dụng trong ngành sơn Ngành sơn hiện nay [...]

Bồn khuấy sa tế gia nhiệt

Bồn khuấy sa tế gia nhiệt Sở hữu một chiếc nồi nấu sa tế công [...]

Máy đồng hóa kem body mỹ phẩm 1 – 10 lít

Máy đồng hóa thí nghiệm chuyên ứng dụng vào nhiều ngành nghề lĩnh vực khác [...]

Nồi nấu khuấy trộn xoay thùng

NỒI NẤU KHUẤY TRỘN XOAY THÙNG Nồi nấu khuấy trộn xoay thùng Ứng dụng của Nồi [...]

Máy khuấy thực phẩm cánh chong chóng 2 tầng

Máy khuấy thực phẩm công nghiệp 200 lít Motor khuấy của máy khuấy nâng hạ [...]

Máy nghiền rỗ công nghiệp 500 lít

Máy nghiền công nghiệp Máy được ứng dụng trong nghiền tinh màu sơn, nghiền bas [...]

Bồn khuấy mỹ phẩm nhũ hóa cánh quét 1000 lít

Bồn khuấy mỹ phẩm nhũ hóa cánh quét Ngày nay người có rất nhiều cơ [...]

Bồn khuấy đồng hoá gia nhiệt

BỒN KHUẤY ĐỒNG HOÁ GIA NHIỆT Bồn đồng hoá cánh quét Ứng dụng của bồn [...]