Bồn khuấy công nghiệp được ứng dụng trong các ngành như:

 • Ngành sơn nước
 • Ngành sơn dầu
 • Ngành mỹ phẩm
 • Ngành hóa chất…

Công ty Á Châu chuyên cung cấp theo đơn đặt hàng, yêu cầu của quý khách thể tích từ 50 – 10.000 lít.

Chúng tôi sản xuất nhiều loại bồn như:

 • Bồn khuấy công nghiệp
 • Bồn khuấy gia nhiệt
 • Bồn khuấy hóa chất
 • Bồn khuấy inox
 • Bồn khuấy trộn
 • Bồn khuấy trộn hóa chất
 • Bồn khuấy trộn thực phẩm
 • Gia công bồn khuấy

Ngoài ra còn có các loại máy khuấy như:

 • Máy khuấy trộn bột
 • Máy khuấy trộn chất lỏng
 • Máy khuấy trộn hóa chất
 • Máy khuấy trộn mini
 • Máy khuấy trộn thực phẩm
 • Máy khuấy vôi
 • Máy khuấy vữa
 • Máy khuấy vữa cầm tay
 • Máy khuấy đồng hóa
 • Máy khuấy bằng khí nén
 • Máy khuấy bột
 • Máy khuấy bột cầm tay
 • Máy khuấy bột trét
 • Máy khuấy rubimix