Bồn khuấy trộn thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành:

 • Ngành thực phẩm
 • Ngành hóa chất
 • Ngành dược phẩm
 • Ngành sơn
 • Ngành mỹ phẩm…

Công ty Á Châu cung cấp các loại bồn inox có thể tích khác nhau từ 50 – 10.000 lít như:

 • Bồn inox 50 lít
 • Bồn inox 100 lít
 • Bồn inox 200 lít
 • bồn inox 500 lít
 • Bồn inox 1000 lít
 • Bồn inox 10.000 lít…

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp nhiều loại bồn khuấy:

 • Bồn khuấy
 • Bồn khuấy công nghiệp
 • Bồn khuấy gia nhiệt
 • Bồn khuấy hóa chất
 • Bồn khuấy inox
 • Bồn khuấy trộn
 • Bồn khuấy trộn hóa chất
 • Bồn khuấy trộn thực phẩm
 • Gia công bồn khuấy
 • Máy khuấy trộn
 • Máy khuấy trộn bột
 • Máy khuấy trộn chất lỏng
 • Máy khuấy trộn hóa chất
 • Máy khuấy trộn mini
 • Máy khuấy trộn thực phẩm
 • Máy khuấy vôi
 • Máy khuấy vữa