Gia công bồn khuấy

Công ty Á Châu chuyên thiết kế, gia công và công cấp nhiều loại bồn khuấy như:

 • Bồn khuấy
 • Bồn khuấy công nghiệp
 • Bồn khuấy gia nhiệt
 • Bồn khuấy hóa chất
 • Bồn khuấy inox
 • Bồn khuấy trộn
 • Bồn khuấy trộn hóa chất
 • Bồn khuấy trộn thực phẩm
 • Gia công bồn khuấy

Ngoài ra còn sản xuất các loại máy khuấy:

 • Máy khuấy thí nghiệm
 • Máy khuấy thùng phuy
 • Máy khuấy thực phẩm
 • Máy khuấy trà sữa
 • Máy khuấy trộn bột
 • Máy khuấy trộn chất lỏng
 • Máy khuấy trộn hóa chất
 • Máy khuấy trộn mini
 • Máy khuấy trộn thực phẩm
 • Máy khuấy vôi
 • Máy khuấy vữa