Bồn khuấy nhũ hóa AC-B-15

3117 lượt xem

Liên hệ

Bồn khuấy nhũ hóa AC-B-15 dùng để đồng hóa, nhũ hóa sản phẩm thực phẩm, hóa chất, dung môi …