Máy khuấy agitator

Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy trộn Á Châu cho phép chất các chai lọ hay bình chiết theo phương thẳng đứng. Motor hộp số một giai đoạn cỡ lớn…

Máy khuấy cafe

Máy khuấy cafe Máy khuấy  Máy khuấy cafe – Máy khuấy cafe dùng để ứng dụng trong lĩnh vực cà phê và trong ngành thực phẩm khác – Máy khuấy thiết kế theo nhu cầu…

Máy khuấy bê tông

Máy khuấy bê tông Máy khuấy bê tông Máy khuấy bê tông Khuấy trộn các thành phần nguyên liệu đã được định sẵn thành 1 hỗn hợp đồng đều Tăng cường các quá trình hóa…

Máy khuấy bột

Máy khuấy bột Máy khuấy bột Máy khuấy bột Chức năng máy khuấy bột – Thực hiện các quá trình thủy cơ: tạo nhũ tƣơng, đồng hóa, hòa tan. – Thực hiện quá trình trao đổi…