Máy khuấy agitator

Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy trộn Á Châu cho phép chất các chai lọ hay bình chiết theo phương thẳng đứng. Motor hộp số một giai đoạn cỡ lớn…

Máy khuấy dung môi

Máy khuấy dung môi Máy khuấy dung môi Máy khuấy dung môi Trong quá trình sản xuất để mang lại chất lượng cao, tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất chúng ta…

Máy khuấy cafe

Máy khuấy cafe Máy khuấy  Máy khuấy cafe – Máy khuấy cafe dùng để ứng dụng trong lĩnh vực cà phê và trong ngành thực phẩm khác – Máy khuấy thiết kế theo nhu cầu…

Máy khuấy cà phê

Máy khuấy cà phê Máy khuấy cà phê Máy khuấy cà phê Khuấy trộn các thành phần nguyên liệu đã được định sẵn thành 1 hỗn hợp đồng đều Tăng cường các quá trình hóa…

Máy khuấy bột

Máy khuấy bột Máy khuấy bột Máy khuấy bột Chức năng máy khuấy bột – Thực hiện các quá trình thủy cơ: tạo nhũ tƣơng, đồng hóa, hòa tan. – Thực hiện quá trình trao đổi…

Máy khuấy chất lỏng

Máy khuấy chất lỏng Máy khuấy chất lỏng Máy khuấy chất lỏng Mục đích của khuấy trộn – Thực hiện các quá trình thủy cơ: tạo nhũ tƣơng, đồng hóa, hòa tan. – Thực hiện quá…