Máy khuấy agitator

Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy agitator Máy khuấy trộn Á Châu cho phép chất các chai lọ hay bình chiết theo phương thẳng đứng. Motor hộp số một giai đoạn cỡ lớn…

Máy khuấy bê tông

Máy khuấy bê tông Máy khuấy bê tông Máy khuấy bê tông Khuấy trộn các thành phần nguyên liệu đã được định sẵn thành 1 hỗn hợp đồng đều Tăng cường các quá trình hóa…