Bồn khuấy thực phẩm AC-B-09

1950 lượt xem

Liên hệ

Bồn khuấy thực phẩm AC-B-09 ứng dụng trong ngành thực phẩm. Vật liệu sản xuất bồn khuấy bằng vật liệu inox 304 hoặc 316…